ورود اعضا ۱۳۹۸ سي ارديبهشت تاریخ: 22:28 ساعت:
En
پایان نامه

 

ردیف
عناوین پایان نامه دستیاران سال 88
دستیار
1
بررسي اثر داروي پلي هكزامتلين بي­گوانيد (PHMB) در درمان كراتيت اكانتاموبايي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فارابي بين سالهاي 89-1388
دکتر رفیع زاده
2
مقایسه slingپلک فوقانی با استفاده از ptose_up با silicone rod در بیماران پتوز مادرزادی شدید در بیمارستان فارابی از سال 1387
دکتر مومنی
3
بررسی نتایج رسس عضله لترال رکتوس به روش slantجهت درمان بیماران مبتلا به اگزوتروپی با true divergence excess
دکتر کهنسال
4
بررسی تغییرات اندوتلیوم قرنیه در دو روش استفاده از میتومایسین c در جراحی ناخنک
دکتر ایزدی
5
مقایسه میزان عود ناخنک در دو روش جراحیconjunctival-limbal  auto graft (CLAU)با free (CAU) conjunctiva auto graftدر ناخنک¬های اولیه یا راجعه
دکتر عادل پور
6
بررسی اثرات استفاده از میتومایسین Cدر ترابکولکتومی روی اندوتلیوم قرنیه
دکتر زارعی
7
مقایسه پریمتریMatrix وGDX در بیماران مبتلا بهOcular Hypertensionمراجعه کنندهبه بیمارستان
دکتر رحمت نژاد
8
بررسی تاثیر میتومایسینCبر میزانHOAدر جراحیLow andmoderate Myopic Astigmatic PRK در بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 1389
دکتر نوروزی
9
بررسی بیومتریک زیر گروههای مختلفclosure disease angle و مقایسه آن با افرادنرمال با دستگاهanterior segment OCT(AS-OCT)
دکتر واحدیان
10
بررسی تغییرات زاویه و عمق اتاق قدامی توسط Anterior segmentOptical Coherence Tomography بعد از انجامPhacoemulsificationدر مقایسه باPhacoemulsificationبههمراهGoniosynechialysisدر بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته مزمن
دکتر لطیفی
11
بررسی همراهی بین Age related macular degenerationو ژنهایLoc387715/Arms2 /HTRA1 , Complement factor Hدر جمعیت بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان فارابی در سالهای 1389- 1388
دکتر راجی
12
مقایسه میزانdiscomfort بیمار و میزان تاثیر لیزرPRPshorttimeباPRP مرسوم دربیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی
دکتر روزبهانی
13
نحوه پسرفت رتینوبلاستوم با درمانهای شیمی درمانی و درمانهای تثبیت کننده موضعیدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از مرداد ماه 1387 تا مردادماه1389
 
دکتر رحمانی خواه

مطلب روز
آرشیو اخبار
لینکهای مفید
مراکز چشم پزشکی
تماس با ما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی می باشد.